Sản phẩm
Hộp 2 vỉ x10 viên nén bao phim

Thuốc Ho Xuân Quang

Bạn có các triệu chứng: ho khúc khắc, ho có đàm vàng hoặc trắng, ho khan, ho mãn tính hay ở thể phong...

Lọ hoàn cứng 50 g và 250ml cao lỏng

Thuốc Ho La Hớn Quả Xuân Quang

Cuộc vui bị gián đoạn do ho khan, ho có đờm, cảm nhiễm, ho lâu ngày… Với các thành phần họat chất thiên nhiên từ...