Tin tức - Thông tin y dược

BHXH VN GIẢI ĐÁP VỀ ĐIỀU KIỆN, QUYỀN LỢI THAM GIA BHYT 5 NĂM LIÊN TỤC

Trước thông tin khi người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục 5 năm và có mức chi trả khám chữa bệnh (KCB) trong năm lớn hơn 6 tháng...